Passa’t a la factura digital

MÉS CÒMODA, SEGURA I IMMEDIATA

Aigües d´Oropesa t’ofereix la possibilitat de rebre la teva factura de l’aigua en el correu electrònic
de manera gratuïta.
La factura digital és un document en format pdf amb la mateixa validesa legal i les
mateixes dades que una factura en paper, però amb molts avantatges que facilitaran les
teves gestions.

QUINS AVANTATGES M’OFEREIX LA FACTURA DIGITAL?

 • Rebre la factura de l’aigua de manera immediata, el mateix dia que s’emet
 • Permet la seva consulta en qualsevol moment
 • Accedir a l’històric de factures des del teu correu electrònic
 • Evitar l’acumulació de paper

COM PUC PASSAR A LA FACTURA DIGITAL?

Per començar a rebre les teves factures de l’aigua al teu correu electrònic, únicament
necessites emplenar el següent qüestionari:

FORMULARI DE SOL·LICITUD

  Nom i cognoms del titular del contracte o raó social
  DNI o NIF del titular del contracte
  Nombre de pòlissa
  Nombre de telèfon
  Correu electrònic *

  *Aquest correu serà incorporat a la nostra base de dades per a la gestió de la seva factura i possibles notificacions relacionades amb el seu contracte d’aigües.